11 Aralık 2017 Pazartesi

"İnsan Hakları Haftası""İnsan Hakları Günü-Haftası" imiş... Ne güzel..!


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 10 Aralık 1948'de BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda 30 maddelik bildiri yayınlamış. Genel hatları ile, herkes, ırk, renk, cins, dil, din siyasal ya da bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu Bildiri'de açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir- miş!... İnsan Hakları, en başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma; yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma; barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma; evlenme, mal ve mülk edinme; çalışma, işini seçme özgürlüğü; din, vicdan düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin temellerini oluşturur-muş!..


Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayımlanan "İnsan Hakları Bildirisi"nde gerçek yerini almış-mış!.. böyle demiş Vikipedi...

---

"Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" kavramı kulağa ne hoş geliyor, değil mi? Ama ben boyundan büyük kocaman palavralar görmek, işitmek istemiyorum artık. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlikten vazgeçeli yıllar oluyor. Sadece yaşamak istiyorum. Çocukların yaşamasını istiyorum. "Barış"ın dünyayı kucaklamasını istiyorum. Güç odaklarının, bizi uyuşturarak, ideolojik bir yanılsama ile daha çok para, daha çok güç elde etme istencini sürdürmeye devam ederek, savaşmalarını istemiyorum.


Ahlaki kavramlar ve söylemlerle kendini meşrulaştıran bütün politikacıları, liderleri, bürokratları, askerleri reddediyorum. Din ve eğitim kurumlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan postmodern milliyetçiliği, egemen ideoloji dayatmalarını, faşizmi kökten reddediyorum ... Her türlü çağdaş estetikten yoksun, ölümcül şovenist paradigma ile kan kusmaya hazır duruma gelmiş savaş makinelerini reddediyorum.

Bu kadar!..


Mehmet Osman Çağlar