3 Aralık 2016 Cumartesi

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ


"Toplumsal yazgıyla bireysel yazgı birbirinden ayrılamaz," diye bir sözü vardır Adorno'nun. Birçok nesnel gerçeklik içerdiğini düşünürüm bu deyimin.Gelişmiş ülkeler, kendi engellileri ile yüzleşirken, bu engelleri minimize etmek için, sivil toplum örgütleriyle psikolojik eğitim merkezleri kurarak, toplumun ruh sağlığını dizayn eder. Bu merkezlerle iş birliği yapan kamu yöneticileri, şehir plancıları odaları, sendikalar vb. kuruluşlar fiziki yaşamı daha kolay yaşanabilir kılmak adına, en ince detaylarına kadar düşünerek, sosyal yardım ve önlemler oluşturur.


İnsanoğlunun en temel varoluş sebeplerinden birincisi insan gibi yaşamak ve sağlık hizmetlerini -bedava- eksiksiz almaktır. Bugün sağlıklı olan bir bireyin, yarın, hatta bir dakika. sonra ne olacağını kim bilebilir? Engelli kalmak veya engelli doğmak asla bir sorun/özür olmamalıdır. Aileler, bu bilinci küçük yaşlardan itibaren çocuklarına vermelidir.Bir çocuğun kimlik gelişimi anne karnında başlar... 0-7 ve 7-12 yaş arası önemlidir ve karakter oluşumunun ilk temel taşlarını oluşturur. Çocuk, kendine verilen bütün verileri bilinçaltına kaydeder. Bu açıdan, çocuğa empati yapmasını, okulda ve sosyal çevrede insanların fiziki ve beyinsel engelleriyle asla alay edilmemesi gereğini, büyük bir insana anlatır gibi devamlı anlatmak, iyice enjekte etmek ve takip etmek gerekir.Küçük yaşlarda arkadaşlarının, bilinçli veya bilinçsiz fiziki özellikleriyle alaya muhatap kalan çocukların, 18-20 yaşlarında kazandıkları obsesyonlarla çok derin unutulmaz yaralar ve travmalar yaşayarak, ilerideki yaşlarda daha büyük patlama ve sapmalara maruz kaldıkları gerçeği psikolojik olarak bilinmektedir. Bu açıdan çocuklarımıza, torunlarımıza ve yakın çevredeki tanıdık çocuklara pedagojik bir yaklaşımla, kimsenin burnu, kaşı-gözü, boyu, rengi, saçı, dili, dini,cinsiyeti vb.özellikleri gündeme getirmemeleri öğretilmelidir.Bu erdemleri küçük yaşlarda öğrenen insanların yürekleri büyük ve yardımsever olur. Kısacası insan olur. Nerede, nasıl konuşmasını ve ne zaman susmasını... Kimsenin umut ve hayalleriyle oynanmayacağını bilir.Ruh sağlığını koruyan, korumasını bilen insanların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.
Mehmet Osman Çağlar